درباره ما

روز: بهمن 27, 1395

نشریه فرصت امروز چالش های بازار کاشی و سرامیک را بررسی کرد

نشریه فرصت امروز چالش های بازار کاشی و سرامیک را بررسی کرد: ظرفیت تولید کاشی و سرامیک در کشور بیش از 700 میلیون متر مربع تخمین زده شده، اما در هشت ماهه سال جاری تنها 177 میلیون متر مربع در کارخانه ها و واحدهای تولیدی، کاشی و سرامیک تولید شده است. به گفته رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان کاشی و سرامیک ایران، این رقم در سال گذشته 250 میلیون متر مربع بوده که این آمار حکایت از کاهش 41درصدی تولید در کشور دارد. آمار گمرک ایران براساس آمار گمرک ایران صادرات کاشی و سرامیک نسبت به مدت مشابه سال قبل 7درصد از نظر کمی افزایش داشته اما با توجه به اینکه رقم صادرات این محصولات در سال جاری 272 میلیون دلار و در مدت مشابه سال قبل 350 میلیون دلار بوده است شاهد کاهش 29درصدی ارزش صادرات در این صنعت هستیم. براساس همین آمارها در سال های 93-92 کشورهای عراق، پاکستان،

ادامه مطلب »

استانداردهای توليد كاشی و سراميک مورد بازنگری قرار گرفت

استانداردهای توليد كاشی و سراميک مورد بازنگری قرار گرفت :93/12/ آخرين تغييرات ايجاد شده در استانداردهاي كاشي و سراميك در تاريخ 7 كاشي هاي سراميكي – تعاريف ، طبقه بندي ، ويژگي ها و نشانه گذاري ، ) INSO 1 – استاندارد شماره 25 تجديد نظر پنجم) شامل كاشي هاي سراميكي – قسمت 3 تعيين جذب آب ، تخلخل INSO 9169- 2 – استاندارد شماره 3 ظاهري ، چگالي نسبي ظاهري و چگالي توده اي – روش آزمون 16 كاشي هاي سراميكي- قسمت 16 : تعين اختلاف هاي جزيي رنگ . INSO 3 – استاندارد شماره- 9169 تغييرات انجام شده : كاشي هاي سراميكي – تعاريف ، طبقه بندي ، ويژگي ها و نشانه ) INSO 1 – استاندارد شماره 25 گذاري ، تجديد نظر پنجم) . تغييراتي كه در اين استاندارد نسبت به تجديد نظر چهارم آن دارد بشرح ذيل است . 1-در تعاريف در قسمت تعريف كاشي سراميكي

ادامه مطلب »