درباره ما

نشریه پخت سوم

یکی از ابتکارات و اقدامات زیربنایی شرکت نگار گستر جاوید (نام تجاری نگارستان) جهت افزایش سطح علمی و کیفی صنعت کاشی و سرامیک تزیینی، انتشار نشریه پخت سوم در قالب فصلنامه تخصصی صنایع تزیینی کاشی و سرامیک بوده است.