درباره ما

یلدا به سبک کاشی نگارستان

کاشی نگارستان، شب یلدا را به شما تبریک می گوید.

 

کاشی نگارستان، شب یلدا را به شما تبریک می گوید.

 

یلداست ، بگذاریم هر چه تاریکی هست

هرچه سرما و خستگی هست تا سحر از وجودمان رخت بربندد

امشب بیداری را پاس داریم تا فردایی روشن راهی دراز باقیست . . .

یلدا مبارک