درباره ما

برچسب: یلدای کارآفرینی

کاشی نگارستان، شب یلدا را به شما تبریک می گوید.

یلدا به سبک کاشی نگارستان

  کاشی نگارستان، شب یلدا را به شما تبریک می گوید.   یلداست ، بگذاریم هر چه تاریکی هست هرچه سرما و خستگی هست تا سحر از وجودمان رخت بربندد امشب بیداری را پاس داریم تا فردایی روشن راهی دراز باقیست . . . یلدا مبارک

ادامه مطلب »