درباره ما

روز: خرداد 25, 1396

جلسه انجمن کاشی و سرامیک با وزیر صنعت، معدن و تجارت

در خصوص جلسه انجمن کاشی و سرامیک با وزیر صنعت، معدن و تجارت، به اطلاع می رساند جلسه هیأت مدیره انجمن با آقای مهندس نعمت زاده وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت ،دکتر سرقيني معاون معادن و امور معدني، دکتر رحماني قائم مقام وزير، مهندس مودودي مشاور وزير و معاون سازمان توسعه تجارت ايران ، مهندس اميري مدير کل دفتر صنايع معدني ، آقاي سيد علي مدير عامل صندوق ضمانت صادرات ايران و سايرکارشناسان در ساعت 9 صبح مورخ 23/03/96 در دفتر ایشان به منظور تبادل نظردر مورد صنعت کاشي وسراميک با دستور جلسه ذيل برگزار گردید: تقویت انجمن در سیاست گذاری و هماهنگی بین اعضاء. ارتقا دانش طراحی و تولید. توسعه صادرات. در این جلسه آقای مهندس روشنفکر، رئیس هیأت مدیره انجمن ضمن ارائه گزارش کاملي از وضعیت صنعت کاشي وسراميک کشور و بر شمردن مسائل ومشکلات عنوان داشت: بطوري که مطلع هستيد صنعت کاشي وسراميک حال و روز

ادامه مطلب »