۲۲
شهریور

قدردانی دبیر انجمن کاشی تزیئنی ایران بابت برگزاری نمایشگاه اصفهان

در طی نامه دبیر انجمن کاشی تزیئنی ایران سرکار خانم دکتر رزیتا گلپور از جناب مهندس خدابخش و سرکارخانم شاهیده پور بابت برگزاری نمایشگاه و کنگره تکنولوژی کاشی و سرامیک اصفهان تشکر کرد.این نامه به شرح زیر هست

ادامه مطلب