۲۶
شهریور

کاشی تزیینی با استفاده از تکنولوژی نانو در گروه صنعتی نگارستان

گروه صنعتی نگارستان مفتخر به دریافت گواهی تایید تولیده کاشی های تزیینی نانوساختار شد

ادامه مطلب