11
اردیبهشت

مراسم افتتاحیه دفتر بازرگانی گروه صنعتی نگارستان

حمد و سپاس خداي كه روح بخش تمام عالم است

پس از روزها و ماهها و دهها تلاش مجدانه در عرصه توليد کاشی و سرامیک تزئینی امروز سربلندتر و موفق تر از هر زمان با گسترش فعاليت خود در عرصه بازرگاني کاشی و سرامیک در كنار شما مديران فرهيخته و سرآمد هستيم
قطعا قرار گرفتن در كنار افراد موفق خود دليلي است براي ناب تر بودن در هر زمان و شرايط ….
تشكر و قدرداني مي كنيم از همكاران و مديران مجموعه نگارستان و دوستاني كه در اين مراسم حضور يافتن .
وعرض پوزش از كليه نمايندگان و عاملين فروش و مديران ساير مجموعه ها كه همراه كنار ما بودنند ليكن به دليل شرايط خاص كرونا توفيق حضور و پذيرايي از اين بزرگواران را نداشتم
اميد آن داريم كه در آينده اي نزديك دستان گرم شما را در اين دفتر بازرگاني در دست گيريم .
خانواده نگارستان همواره در صدد بهترين ها براي شما هستند .چون شما لايق بهترين ها هستيد
همواره با ما همراه باشيد