۱۸
فروردین

اطلاعیه شماره یک

?اطلاعیه شماره یک
به منظور همدلی  و ابراز هم دردی و ادای وظیفه به مردم  میهن عزیزمان مدیریت شرکت نگارستان بدین وسیله به اطلاع تمامی همکاران ،عاملین و نمایندگان محترم شرکت در مناطق سیل زده  کشور میرساند مدیریت نگارستان  از وصول چک های مناطق سیل زده تا ۲/۳۱ /۹۸ امتنا ورزیده واین بزرگواران میتوانند ضمن هماهنگی با امور مالی شرکت  جهت تعیین تاریخ مجدد وصول چک اقدام فرمایند

با احترامات شایسته

علیرضا جاوید